In onze schoolvisie staat de studerende leerling centraal. Wij scheppen voor hem een omgeving waarin hij zelfstandig – als beheerder van zijn eigen leerproces – optimaal vooruitgang kan boeken op gebied van vaardigheden,(vak)attitudes en kennis. De leraar begeleidt hem daarbij als een close coach: hij zorgt voor uitdagende leerstof en succeservaringen die de goesting stimuleren, geeft de nodige feedback, remedieert en differentieert op maat van de leerling.

De uitgangspunten bij het ontwikkelen van onze eigen methodiek zijn:

  • het streven naar integratie van techniek, wetenschap, ICT en taalbeheersing in elke studierichting;
  • de nadruk op samenwerken en flexibiliteit om onze leerlingen voor te bereiden op de steeds complexer wordende maatschappij;
  • de ontwikkeling van een leergierige en kritische persoonlijkheid ter voorbereiding op het levenslange leren;
  • het scheppen van een duurzame omgeving met respect voor mens en milieu.

Bij ons heeft elke leerling hetzelfde nummer. Elke leerling is voor ons nummer 1!