Moderne talen

Leerlingenprofiel

Deze studierichting is bestemd voor leerlingen met een brede talige en culturele interesse. Zij zijn geboeid door talen, spreken graag verschillende vreemde talen, zijn nieuwsgierig naar hoe taal als systeem werkt, hoe communicatie werkt en willen weten wat de impact van taal op cultuur en samenleving is. Zij lezen ook graag en staan open voor allerlei vormen van literatuur. De leerlingen die interesse hebben om zich in deze wetenschapsdomeinen verder te verdiepen in de 3e graad, kunnen, behalve voor de ‘klassieke’ studierichtingen moderne talen ook kiezen voor de domeingebonden doorstroomrichting ‘Taal en communicatiewetenschappen’. Dit is een mooie, brede vervolgopleiding na Moderne Talen in de 2e graad.

Overgang naar de derde graad

Moderne talen uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de derde graad

- Economie - Moderne talen
- Latijn - Moderne talen
Moderne talen - Wetenschappen
- Taal- en communicatiewetenschappen

Vervolgopleidingen na de derde graad

Opleiding derde graad

Vervolgopleiding


Economie - Moderne talen
Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)

Gecombineerde studiegebieden (International Affairs, Sociaaleconomische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen / Onderwijs Handelswetenschappen en Bedrijfskunde / Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
Latijn - Moderne talen
Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies) Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappe n en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Psychologie en Pedagogische wetenschappen / Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind), Sociaal-agogisch werk Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen / Onderwijs / Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Communicatiemanagement)
Moderne talen - Wetenschappen
Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)

Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling/ Architectuur, Biotechniek, gecombineerde studiegebieden (digital design), Industriële wetenschappen en Technologie Wetenschappen (Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie, Geografie, Geografie en geomatica, Geologie), Biomedische wetenschappen, Biotechniek, Bewegingsen Revalidatiewetenschappe n, Farmaceutische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschapp en / Gezondheidszorg

Gecombineerde studiegebieden (Global communication)/ Onderwijs / Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Communicatiemanagement)
Taal- en communicatiewetenschappen
Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taalen regiostudies)

Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaaleconomische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen (communicatiewetenschappen) / Onderwijs / Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Media en Entertainment Business, Communicatiemanagement)Natuurwetenschappen

Leerlingenprofiel

Leerlingen kiezen deze studierichting vanuit hun interesse in wetenschappen en wiskunde. Ze zijn nieuwsgierig van aard, zoeken naar verklaringen, willen zelf experimenteren en kunnen logisch redeneren. Leren onderzoeken en onderzoekend leren staan hier centraal. De leerlingen zijn in staat om zelfstandig informatie kritisch te bekijken, te structureren en te verwerken. Ze hebben aandacht voor correct taalgebruik en willen hun communicatieve vaardigheden versterken. Deze leerlingen zien voor zichzelf een toekomst weggelegd in een wetenschappelijke vervolgopleiding in het hoger onderwijs.


Overgang naar de derde graad


Natuurwetenschappen uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de derde graad

- Biotechnologische en Chemische wetenschappen

- Moderne talen-Wetenschappen

- Technologische wetenschappen en Engineering 

-  Wetenschappen-Wiskunde 


Vervolgopleidingen na de derde graad

Opleiding derde graad


Vervolgopleiding

Biotechnologische en Chemische wetenschappen


Biotechniek, Farmaceutische wetenschappen, Industriële wetenschappen en technologie, Wetenschappen (Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie), Biomedische wetenschappen /Biotechniek, Industriële wetenschappen en Technologie (Chemie), Gezondheidszorg, onderwijs


Moderne talen-Wetenschappen


Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)


Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling/Architectuur, Biotechniek, gecombineerde studiegebieden (digital design), Industriële wetenschappen en Technologie Wetenschappen (Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie, Geografie, Geografie en geomatica, Geologie), Biomedische wetenschappen, Biotechniek, Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen / Gezondheidszorg  


Gecombineerde studiegebieden (Global communication)/ Onderwijs /Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Communicatiemanagement)

 Technologische wetenschappen en Engineering


Toegepaste wetenschappen, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Wetenschappen (Informatica, Computerwetenschappen) / Handelswetenschappen (Toegepaste informatica), Industriële wetenschappen en Technologie, Nautische wetenschappen, onderwijs


Wetenschappen-Wiskunde


Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Toegepaste wetenschappen, Toegepaste biologische wetenschappen / Architectuur, Biotechniek, gecombineerde studiegebieden (digital design), Industriële wetenschappen en Technologie Wetenschappen, Biomedische wetenschappen, Biotechniek, Bewegingsen Revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Nautische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschapp en / Gezondheidszorg, Nautische wetenschappen Geneeskunde (mits slagen in toelatingsproef), Tandheelkunde (mits slagen in toelatingsproef), Diergeneeskunde, onderwijsHumane Wetenschappen

Leerlingenprofiel


 Een leerling uit de studierichting humane wetenschappen:

- is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte; 

- is geïnteresseerd in eigen gedrag en dat van anderen; 

- is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen; 

- verkent mogelijkheden tot maatschappelijk engagement; 

- wil nadenken over essentiële levensvragen; 

- is nieuwsgierig en gevoelig voor de wereld van kunst en cultuur; 

- gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen; 

- is geboeid door de actualiteit.


Overgang naar de derde graad


Humane wetenschappen 

Welzijnswetenschappen


Vervolgopleidingen na de  derde graad 

Derde graad


Vervolgopleiding


Humane wetenschappen


Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen


Gezondheidszorg


Psychologie en Pedagogische wetenschappen / Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind), Sociaal-agogisch werk Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen / Onderwijs / Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Communicatiemanagement)Welzijnswetenschappen


Sociale gezondheidswetenschappen / Gezondheidszorg


Psychologie en Pedagogische wetenschappen / Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind, Sport en bewegen), Onderwijs, Sociaal-agogisch werk