3TSO

EM

HA

STW

BASIS

17

18

20

AV LEVENSBESCHOUWING

2

2

2

AV LICHAMELIJKE OPV

2

2

2

AV AARDRIJKSKUNDE

1

1

1

AV BIOLOGIE

 

 

1

AV CHEMIE

 

 

1

AV FYSICA

 

 

1

AV ENGELS

2

2

2

AV FRANS

2

2

2

AV GESCHIEDENIS

1

1

1

AV NEDERLANDS

4

4

4

AV WISKUNDE

3

3

3

AV NATUURWETENSCHAPPEN

 

1

 

SPECIFIEK GEDEELTE

13

12

13

PV ELEKTRICITEIT

2

 

 

TV ELEKTRICITEIT

4

 

 

PV MECHANICA

2

 

 

TV MECHANICA

4

 

 

AV CHEMIE

1

 

 

AV BIOLOGIE

1

 

 

AV FYSICA

1

 

 

AV ENGELS

 

1

 

AV DATI

 

2

 

TV KANTOORTECHNIEKEN

 

1

 

TV TOEGEP ECONOMIE

 

7

 

TV VERKOOP

 

1

 

AV MUZIKALE OPV

 

 

1

AV PLASTISCHE OPV

 

 

1

TV TOEGEP NATUURWET

 

 

3

PV HUISHOUDKUNDE

 

 

3

TV HUISHOUDKUNDE

 

 

2

TV OPVOEDKUNDE

 

 

2

COMPLEMENT GEDEELTE

4

4

0

AV SEMINARIE – BIOCHEMIE

 4

 4

 

AV SEMINARIE – TAAL/CULTUUR

 4

 4

 

AV SEMINARIE – 3D TECHNIEKEN  

 4

 4

 

 

UREN PER WEEK

 

 

 

34

 

 

 

34

 

 

 

33

 

4TSO

HA

STW

BASIS

18

20

AV LEVENSBESCHOUWING

2

2

AV LICHAMELIJKE OPV

2

2

AV AARDRIJKSKUNDE

1

1

AV BIOLOGIE

 

1

AV CHEMIE

 

1

AV FYSICA

 

1

AV ENGELS

2

2

AV FRANS

2

2

AV GESCHIEDENIS

1

1

AV NEDERLANDS

4

4

AV WISKUNDE

3

3

AV NATUURWETENSCHAPPEN

1

 

SPECIFIEK GEDEELTE

14

13

PV ELEKTRICITEIT

 

 

TV ELEKTRICITEIT

 

 

AV ENGELS

1

1

AV DATI

2

 

TV KANTOORTECHNIEKEN

1

 

TV TOEGEP ECONOMIE

7

 

TV VERKOOP

1

 

AV MUZIKALE OPV

 

1

AV PLASTISCHE OPV

 

1

TV TOEGEP NATUURWET

 

3

PV HUISHOUDKUNDE

 

3

TV HUISHOUDKUNDE

 

2

TV OPVOEDKUNDE

 

2

COMPLEMENT GEDEELTE

4

4

AV SEMINARIE – BIOCHEMIE

 4

AV SEMINARIE – TAAL/CULTUUR

AV SEMINARIE – 3D TECHNIEKEN

 4

 

UREN PER WEEK

 

 

32

 

 

 

33