5-6 T

5EIN

5HA

5STW

6EIN

6HA

6STW

BASISVORMING

15

15

15

15

15

15

AV LEVENSBESCHOUWING

2

2

2

2

2

2

AV LO  J – M

2

2

2

2

2

2

AV AARDRIJKSKUNDE

1

1

1

1

1

1

AV ENGELS

2

2

2

2

2

2

AV FRANS

2

2

2

2

2

2

AV GESCHIEDENIS

1

1

1

1

1

1

AV NEDERLANDS

3

3

3

3

3

3

AV WISKUNDE

2

2

2

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFIEK GEDEELTE

19

17

19

21

17

19

AV ENGELS

 

1

 

 

1

 

AV FRANS

 

1

 

 

1

 

TV BOEKHOUDEN

 

4

 

 

2

 

TV DACTYLOGR / TOEG INF

 

2

 

 

2

 

TV TOEGEP ECONOMIE

 

6

2

 

5

2

TV TOEGEP INFORMATICA

 

2

 

 

 

 

TV VERKOOP

 

1

 

 

2

 

AV ECONOMIE

 

 

 

 

2

 

PV STAGE ECON/VERKOOP

 

 

 

 

2

 

PV HUISHOUDKUNDE

 

 

4

 

 

2

TV HUISHOUDKUNDE

 

 

3

 

 

3

TV OPVOEDK/HUISHOUDK

 

 

2

 

 

2

TV TOEGEPASTE BIOLOGIE

 

 

2

 

 

2

TV TOEGEPASTE CHEMIE

 

 

3

 

 

3

TV TOEGEPASTE FYSICA

 

 

1

 

 

1

AV MUZIKALE OPVOEDING

 

 

2

 

 

 

AV PLASTISCHE OPVOEDING

 

 

 

 

 

2

PV STAGE HUISHOUDKUNDE

 

 

 

 

 

2

PV STAGE ELEKTRICITEIT

 

 

 

2

 

 

PV ELEKTRICITEIT

6

 

 

6

 

 

TV ELEKTRICITEIT

13

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UREN PER WEEK

34

32

34

36

32

34